SchoonmaakPlus

Onderzoek en onze ervaring leren dat veel wisselingen van schoonmaakpersoneel zorgen voor grote ergernis bij opdrachtgevers. Wij vinden dat de wens van de klant én het selecteren en blijvend begeleiden van de juiste medewerker centraal moet staan.
Voor onze vaste schoonmaakopdrachten werken wij daarom vanuit ons SchoonmaakPlus-concept. We maken de juiste match tussen de opdrachtgever en de medewerker(s) die we kiezen. En zorgen daarna voor een blijvende, zorgvuldige begeleiding. Het resultaat is aantoonbaar: weinig verloop, betrokkenheid op u als opdrachtgever, hoge betrouwbaarheid en daarom een betere kwaliteit.

Vertrouwen

Schoonmaken is een vak. Wij nemen dat zeer serieus. Onze mensen noemen we SchoonmakerPlus. U laat onze mensen toe in uw pand. Van veel klanten krijgen we de sleutel en schakelen we het alarm in. Dat vraagt om vertrouwen. Er mag geen ruimte zijn voor twijfel hierover. Wij willen uw vertrouwen niet beschamen. De vaste medewerker die we voor u kiezen wordt gescreend. Wij kijken naar de gewenste betrokkenheid, mobiliteit, het verantwoordelijkheidsgevoel en de ervaring. De één werkt graag alleen, een ander werkt beter in een team.

Vervanging

De vervanging van de vaste medewerkers in geval van ziekte of vakantie is een zwak punt bij veel schoonmaakbedrijven. Wij sturen u geen onervaren uitzendkracht, maar lossen het met eigen medewerkers op. Achter iedere medewerker staat een vaste vervanger. En daarnaast hebben wij flexibel personeel, ervaren vrij inzetbare medewerkers die voor dringende zaken direct kunnen invallen. Dit alles regelen wij uiteraard. U heeft het immers uitbesteed?

Korte lijntjes

Onze lijntjes zijn kort: u overlegt alle operationele zaken met de objectleider. Hij/zij zorgt voor de begeleiding van de mensen, voert kwaliteitsmetingen uit en bespreekt deze met u, en informeert u over bijzonderheden. De commerciële afspraken worden jaarlijks besproken. Wij willen met u in gesprek blijven en tijdig bijsturen als het nodig is.

Armadaclean SchoonmaakPlus zondert zich uit op TIEN punten

Direct contact